Preskočiť na hlavný obsah

Kto sme
Sme neziskovou mimovládnou organizáciou. Chránime životné prostredie a vytvárame podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj nášho regiónu.
Cieľom nášho združenia je brániť prírodu a krajinu pohoria Vihorlat a jeho okolia, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť , rozvíjať demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť, podporovať rozvoj regiónu, posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu.
+   +   +   +  +
Stromy
V meste Snina sa zúčastňujeme správnych konaní a povoľovaní výrubov drevín v mestských lokalitách. Dávame stanoviská, a v opodstatnených prípadoch chránime verejnú zeleň.
Komunita
V obci Porúbka pri Humennom realizujeme pracovné, náučné ale aj oddychové stretnutia. Organizujeme kurzy, prednášky, náučné výlety do okolia. Snažíme sa o vytvorenie komunitného centra, ktoré bude slúžiť na ďalší rozvoj našich aktivít vychádzajúcich z poznatkov spoločenstiev fungujúcich na priateľskom spôsobe života v súlade s prírodou.
Kultúra
Organizujeme rôzne kultúrne akcie z alternatívneho umeleckého spektra. Ide o verejné prezentácie filmu, divadla, hudobných koncertov a fotografie, ktoré sa venujú ochrane prírody a ľudských práv či presadzovania trvalo udržateľného spôsobu života.
Vzdelávanie
Organizujeme prednášky a semináre zamerané na praktické využívanie miestnych zdrojov, ochranu života na Zemi, lokálnu ekonomiku a podporu miestnej sebestačnosti. Realizujeme vzdelávaco-poznávacie zájazdy a prechádzky do vzdialenejších ale i bližších kútov našich miest.
Turizmus
Podpora turizmu je podľa nás dôležitou súčasťou rozvoja regiónu. Naša krajina na to spĺňa všetky predpoklady. Je ale potrebné vedieť ako na to. Vytvárame možnosti pre všetky formy turistických činností, ktorých cieľom nie je ničiť prírodu ale naopak, vrátiť do nej život a podporiť život v mestách a na vidieku.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pozývame vás na Jesenný kurz orezávania ovocných stromov.

Porúbske leto s deťmi

V Porúbke pri Humennom sme strávili Noc pod hviezdami.